Reborn in Paimio logo

Reborn in Paimio käsikirja Vol. 1

Paimion ja Sauvon alueilla toteutettiin 9/2019 – 8/2021 kiertotalousprojekti, jonka työn tulokset on nyt julkaistu Reborn in Paimio käsikirja Vol. 1 -dokumentin muodossa Paimion Kehitys Oy:n websivuilla

Projektissa lähdettiin liikkeelle alkukartoituksella, jossa haastattelumenetelmin selvitettiin alueen yritysten ja maatilojen sen hetkisiä kierrätyskelpoisista materiaalisivuvirtoja sekä kiinnostusta niiden kierrättämiseen. Näistä lähtötiedoista löytyy anonymisoitu kooste käsikirjan liitetiedoissa.

Sen jälkeen lähdettiin laaja-alaisesti tutkimaan regulatiivisen toimintaympäristön muutosta ja siitä kumpuavia uusia hypoteettisiä liiketoimintamahdollisuuksia, joista sekä Paimiossa ja Sauvossa toimivat että tänne sijoittumista harkitsevat yritykset voivat löytää aihioita oman toimintansa kehittämiseen.

Tiedonkeruulle ja pohdinnalle antoi suuntaviivoja EU Komission 11.12.2019 julkaisema Vihreän Siirtymän (Green Deal) ohjelma, ja erityisesti siihen liittyvä 11.3.2020 julkaistu toimintasuunnitelma. Lisäksi projektin aikana syväsukellettiin moniin muihinkin Vihreää Siirtymää todennäköisesti konkretisoiviin regulatiivisiin ohjauskeinoihin (niiltä osin kuin näistä aloitteista on tihkunut julkisuuteen ennakkotietoa) ja näissä ohjauskeinoissa esille nostettuihin käsitteisiin.

Tässä käsikirjassa toimintaympäristön muutosta ja siihen liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia käsitellään seuraavista näkökulmista – tosin näiden teemojen välisissä painotuksissa on eroja.

  • Agrobiomassa
  • Akut ja ajoneuvot
  • Muovit
  • Pakkaukset
  • Rakentaminen ja rakennukset
  • Tekstiili

Käsikirjan 4. luvussa esitellään Paimion palvelumallia, eli mallia miten Paimion Kehitys Oy voi tukea alueelle sijoittumista harkitsevia ja/tai alueella jo toimivia yrityksiä ja maatiloja näiden muutosmatkoilla kohti kiertotalouden liiketoimintamallien mukaisia visioita. Toimintamallin tavoitteena on syvenevä kumppanuus, ja sitä kohti pyritään kolmen keskinäisen yhteistyötason kautta: eteinen -> olohuone -> työhuone.

5. luvussa taasen visualisoidaan millaisia kiertotalouden arvoketjuja tai verkostoja Paimion ja Sauvon alueelle voisi tulevaisuudessa muodostua – ja kerrotaan miten yritystoimijat pääsevät näihin mukaan!

Vaikka tämä projekti on nyt jo virallisesti takana, Paimion Kehitys Oy työskentelee aktiivisesti jo seuraavien kiertotalouteen liittyvien hankeprojektien valmistelun parissa. Näistä kerromme näillä sivuilla syksymmällä lisää. TERVETULOA KEHITTÄMÄÄN YHTEISTÄ YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ TULEVAISUUTTA!