Reborn in Paimio logo

Paimion kaupungin vetämästä kiertotaloushankkeesta hyviä tuloksia

Seitsemän seutukaupungin kiertotalousteemaverkosto-hanke tuli päätökseen viime vuonna. Nimensä mukaisesti Varsinais-Suomen liiton rahoittamassa ja Paimion kaupungin vetämässä hankkeessa olivat mukana myös kuusi muuta seutukaupunkia; Forssa, Heinola, Huittinen, Kristiinankaupunki, Nivala ja Sastamala.

Hankkeessa saatiin hyviä tuloksia kaikissa kolmessa tavoitteessa. Seutukaupungit onnistuivat löytämään ja kiihdyttämään ekosysteemejä ja klustereita eri toimialoilla, kuten energia, rakentaminen, tekstiili, muovi, tieinfrastruktuuri ja metalliteollisuus. Tiedon jakaminen seutukaupunkiverkostossa auttoi uusien klustereiden tunnistamisessa ja edistämisessä.

Verkosto sai myös uusia konkreettisia työkaluja sekä toimintamalleja, sparrasi paikallisia yrityksiä, auttoi ristiin pölytystä eri toimijoiden välillä, konseptoi ja toteutti uudenlaisia tapahtumia ja laati kiertotalouden tiekartan. Viestinnän ja positiivisen kannustamisen avulla saatiin tuotua esille toimivia ratkaisuja ja kiritettiin yrityksiä eteenpäin.

Kestävän kehityksen regulaatioita saatiin tuotua tutuiksi yhdistämällä verkoston voimavarat. Regulaatioiden kehityksen seuranta ja niiden vaikutusten arviointi oli kuitenkin haasteellisia, sillä esimerkiksi uusiutuvaa energiaa koskevan RED III-direktiivi tuli voimaan vasta hankkeen loppuvaiheessa ja mm. tekstiilien tuottajavastuuta koskevan jätedirektiivin muutos on edelleen työn alla.

Liipola Erlamo 9
Työskentely kiertotalouden parissa jatkuu Paimion kaupungissa myös hankkeen päätyttyä. KUVA: Tuomas Lieskivi / Kuke

Hanke oli kokonaisuudessaan monitahoinen, mutta varsin onnistunut. Verkoston mahdollistama vertaisoppiminen ja keskinäinen kannustus koettiin arvokkaaksi. Kiertotaloushankkeen puitteissa seutukaupunkien kesken syntyi innovaatioryhmä, jonka tarkoituksena on jatkaa jo hankkeessa tehtyä työtä.

Pääset lukemaan hankkeen loppuraportin kokonaisuudestaan alla olevasta linkistä.

Reborn Oranssi Valmis.pdf

Seitsemän seutukaupungin kiertotalousteemaverkosto-hankkeen loppuraportin on koonnut hankkeen koordinaattori Johanna Liipola.

Jutun on tuottanut Tanja Klenberg.