Paimion Kehitys logo

Nuoren yrityksen kehittämisavustus kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen

Seuraavassa tietoa uudesta rahoitusinstrumentista, joka on suunnattu nuorille ja kansainvälistymisen alkuvaiheessa oleville varsinais-suomalaisille yrityksille:

 • TAVOITTEET: Auttaa yrityksiä viennin käynnistämisessä, IPR-suojauksessa sekä uusien myynti- ja markkinointikanavien suunnittelussa uusille vientimarkkina-alueille; voidaan tukea myös kansainvälistymistä tukevaa tuotekehitystyötä.
 • KOHDERYHMÄ: Pääasiassa alle 5-vuotiaat varsinaissuomalaiset yritykset.
 • AVUSTUKSEN KOHDE: Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää 50 % seuraaviin kustannuksiin:
  • Asiantuntijapalveluiden hankinta
  • Uuden avainhenkilön palkkakulut hankkeeseen kohdistetun työn osalta
  • Hankkeeseen sisältyvät ulkomaan matkakulut
  • Ulkomaiset messuosallistumiset
  • Kansainvälistymistä oleellisesti edistävät TKI-kustannukset, ml. välttämätön oma TKI-panos
 • AVUSTUKSEN TASO: Hankekohtainen avustuksen maksimimäärä on 50 000 € (vastaa 100 000 €:n hankebudjettia).
 • EDELLYTYKSET:
  • Yritys on Suomeen rekisteröity pk-yritys tai voittoa tavoitteleva toimija
  • Yrityksellä on riittävät resurssit (omarahoitus 50%) ja osaaminen hankkeen toteuttamiseen sekä edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
  • Hanke edistää merkittävästi yrityksen liiketoimintaa ja viennin kasvua, eikä vääristä kilpailua kotimarkkinalla
 • LISÄTIETOJA: