Reborn in Paimio logo

EU:n Kestävien Tuotteiden Aloite tulee 4Q2021

EU:n 4Q2021 julkaistava Kestävien Tuotteiden Aloite (SPI) laajentaa ekosuunnitteluvaatimuksia energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle. Ympäristöministeriön 26.5.2021 tilaisuuden mukaan 4Q2021 julkaistava SPI-lainsäädäntöhanke laajentaa vaatimukset mm. elektroniikkaan, ICT:hen, tekstiileihin, huonekaluihin ja vaikutukseltaan merkittäviin välituotteisiin kuten teräkseen ja sementtiin. Samalla kiertotalousasiat tulevat  vahvemmin mukaan ekosuunnitteluun energian rinnalle: kestävyys, korjattavuus, kierrätettävyys, haitalliset aineet ja kemikaalit.

SPI:in mukana on todennäköisesti tulossa seuraavia säädöksiä:

 • Yleiset tuotteiden kestävyysperiaatteet
 • EU:n säännöt, jotta tuottajat ovat vastuussa enemmän
  • kiertotuotteiden toimittamisesta ja puuttumisesta ennen kuin tuotteista voi tulla jätteitä
  • pakollisista kestävyysmerkinnöistä
  • tietojen luovuttamisesta markkinatoimijoille digitaalisen tuotepassin muodossa
 • EU:n sääntöjen vahvistaminen julkisille hankinnoille tuotteiden pakollisten kestävyyden vähimmäisvaatimusten asettamiseksi
 • Vaatimukset sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamiseksi koko tuotteen elinkaaren aikana
 • Toimenpiteet tuotantoprosesseissa
  • esimerkiksi kierrätetyn sisällön tai uudelleenkäsittelyn helpottamiseksi ja vaarallisten aineiden käytön seuraamiseksi tällaisissa prosesseissa
 • Myymättömien kestotavaroiden tuhoamiskielto

Näihin säädöksiin palataan tällä sivustolla vielä myöhemmin. Linkki esiselvitykseen löytyy täältä: https://ekosuunnittelu.info/esitykset-aamupalatilaisuudesta-26-5-2021/. Sieltä löytyy myös linkki Komission työohjelmaan 2021-2024.