Reborn in Paimio logo

EU Vihreä Siirtymä: Komissio ehdottaa rakennusten korjaamisen lisäämistä, päivitettyä sertifikaattia ja vähähiilisiä korjaustuotteita

EU Komissio ehdotti 15.12.2021 että rakennusten energiatehokkuutta koskevia säädöksiä muutettaisiin – tavoitteena edistää rakennusten vähähiilisyystavoitteiden saavuttamista vuonna 2050. Komission uuden ehdotuksen –päivitetyn rakennusten energiatehokkuusdirektiivin– taustalla on jo aikaisemmin julkaistut Renovation Wave Strategy ja Fit for 55 -aloitteet, joiden toimeenpanoon em. direktiivi liittyy.

Komissio ehdottaa, että kaikki uudet rakennukset olisivat nollapäästöisiä vuonna 2030 – ja että kaikki julkiset rakennukset olisivat sitä jo vuonna 2027.

Uusi koko EU:n kattava minimistandardi energiatehokkuudelle on työn alla:

 • Jokaisen jäsenvaltion on päivitettävä 15% ”huonoimmin suorittavasta” rakennuskannastaan energiatehokkuusluokka G:stä ainakin luokkaan F
  • vuoteen 2027 mennessä koskien ei-asuinkiinteistöjä sekä
  • vuoteen 2030 mennessä koskien asuinkiinteistöjä.
 • Lisäksi jokaisen rakennuksen osalta päivittyvän energiatehokkuussertifikaatin informaatiosisältöä selkiytetään sekä vaatimusta sertifikaatin olemassaolosta laajennetaan koskemaan myös
  • rakennuksiin, joihin kohdistuu ”merkittävä saneeraus”,
  • rakennuksiin, joiden vuokrasopimus päättyy sekä
  • kaikkiin julkisiin rakennuksiin.

Komission ehdottaa myös rakennusten korjauspassia, jonka pitäisi auttaa rakennuksen omistajaa suunnittelemaan korjaustoimenpiteitä vaiheittaan ja oikea-aikaisesti. Tähän liittyen ehdotuksessa tullaan määrittelemään tarkemmin ”asuntolaina-portfolio standardit” mekanismina, jonka avulla mm. lainanantajia motivoidaan parantamaan hallussaan olevan rakennusportfolion energiatehokkuuksia.

Vuoden 2027 jälkeen taloudellisia tukia ei suunnattaisi enää fossiilia polttoaineita käyttäviin lämmityskattiloihin tai niiden käyttö kiellettäisiin kokonaan. Uusien sääntöjen myötä tavoitellaan myös rakennusten digitaalisuutta sekä sähköautojen latausinfrastruktuurin parantamista. Lisätietoja täältä, englanniksi: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en