Reborn in Paimio logo

Business Finland: Innovatiivinen rakennettu ympäristö – rahoitushaku auki

Business Finland piti 26.1.2022 infotilaisuuden koskien innovatiivisen rakennetun ympäristön uutta rahoitushakua. Haku liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen kuuluvaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaan. Ohjelman kautta on jaossa yhteensä 150-170 miljoonaa euroa joka vuosi, vuosina 2021-2023.

Vähähiilinen rakennettu ympäristö

Tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Ympäristöministeriön tukena ohjelmaa toteuttaa KIRAHub, lisätietoja täältä: www.kirailmasto.fi

KENELLE:         

– Haku on kohdistettu erityisesti yrityksille, joilla on kykyä kasvaa kansainvälisillä markkinoilla, ja tutkimusorganisaatioille.

– Rahoitusta voi hakea yritysten itsenäisiin tutkimusprojekteihin sekä yritysten ja tutkimuksen yhteisiin co-innovation projekteihin.

– Kunnat ja muut julkiset hankintayksiköt voivat hakea innovatiivisten julkisten hankintojen tukea.

– Halutessaan hakija voi suunnata projektinsa veturiyritysten tiekarttojen mukaisiin kehitysalueisiin ja näin hakeutua osaksi veturiyritysten ekosysteemejä.

MITÄ:              

– Avustusta uutta luovaan tutkimukselliseen työhön.

– Vihreän siirtymän ja älyratkaisujen pohjaksi tarvitaan vahva ja ajantasainen tietoperusta.

PK yrityksille enintään 50 prosenttia, ja Midcap ja suurille yrityksille enintään 40 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista.

– Rahoitusta saavat yritykset valitaan avoimin ja läpinäkyvin kriteerein jatkuvalla haulla.

AIKATAULU:   

Vuonna 2022 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus jätettävä viimeistään 31.3.2022. Vuoden 2023 rahoituksen osalta hakukierros on auki 1.9.-31.10.2022.

YHTEYSHENKILÖT (Business Finland):

– Virpi Mikkonen, Sini Uuttu, Ilmari Absetz

Lisäsi muistutuksena, että haku ohjelmaan Kasvuyrityksen innovaatiotuki vihreään siirtymään avautui jo syksyllä 2021. Haku on voimassa vielä kuluvan vuoden niin, että ennen kesälomakautta 2022 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus kannattaa jättää viimeistään 31.3.2022.

KENELLE:         

Startup ja pk yrityksille, joilla on kykyä ja halua kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.

– Tulevaisuuden ratkaisujen kehittäjille.

Kaikkien alojen yrityksille, jotka kehittävät kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja.

– Projektit voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin,  ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, uusiin energiaratkaisuihin tai kiertotalouteen.

MITÄ:              

– Business Finland rahoittaa yritysten innovatiivisia tutkimus ja kehitysprojekteja

Uutta luovaa tutkimuksellista työtä rahoitetaan avustuksella. Avustusta kohdistetaan yritysten itsenäisiin tutkimusprojekteihin ja veturiyritysten tiekarttojen mukaisiin projekteihin.

Pk yrityksille enintään 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista.

– Rahoitusta saavat yritykset valitaan avoimin ja läpinäkyvin kriteerein jatkuvalla haulla.

Business Finlandin Kestävän Kehityksen ohjelmasta löytyy lisätietoja täältä: https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma

Ohessa vielä linkki 26.1.2022 infowebinaarin tallenteeseen ja esitysmateriaaleihin: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/vahahiilinen-rakennettu-ymparisto–innovaatiorahoitushaku