Reborn in Paimio

Kiertotalous on keskeinen osa puhdasta vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä. Siinä luodaan arvoketjuja, jotta materiaalit kiertävät tehokkaasti.
Reborn in Paimio – on osa Paimion toimintaa millä halutaan tukea ja edistetään yritysten ja organisaatioiden kiertotalouden innovaatioita ja prosesseja.

Kiertotalouden tavoitteena on kehittää ja lisätä uusia, kestäviä, liiketaloudellisesti kannattavia tuotteita ja palveluita. Kulutus ei siis perustu pelkästään omistamiselle vaan myös palvelumallille, jossa tavaroita jaetaan, vuokrataan ja kierrätetään.

Reborn in Paimio – brändi ja merkki ovat merkki sitoumuksesta toimia kiertotalouden mukaisesti. Se on myös lupaus, kestävästi Paimiossa valmistetuista tuotteista tai Paimiossa kierrätetyistä materiaaleista.

Vuonna 2021-2023 kiertotalous työtä tehtiin Paimiossa Varsinais-Suomen liiton rahoittamalla Seitsemän seutukaupungin kiertotalousteemaverkosto – hankkeella. Hankkeen avulla tuettiin seutukaupunkien alueella tunnistettujen kiertotalousklusterien rakentumista ja kiihdyttämistä sekä luotiin tietoa vihreästä siirtymästä yrityksille.

Työskentely kiertotalouden parissa jatkuu hankkeen päätyttyä.