NaavaTec Oy

Naa­va­Tec on eri­kois­tu­nut si­säil­man laa­dun ja il­man­vaih­don ener­gia­te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mi­seen - il­man­vaih­to­jär­jes­tel­mien puh­dis­ta­mi­seen ai­nut­laa­tui­sen inno­vaa­tio­tek­no­lo­gian avul­la.

Lisätiedot:

Tapio Hörkkö

0503239217
tapio.horkko@naavatec.fi

Vistantie 24, 21530 Paimio