Paimion Kehitys logo

VERKKO-hanke: Ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja parempaan hyvinvointiin

Turun Ammattikorkeakoulun vetämä VERKKO-hanke tukee varsinais-suomalaisia yrityksiä

  • liiketoiminnan kehittämisessä,
  • hybridityön johtamisessa ja
  • hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Osallistuvien yritysten toimialoja ei ole rajattu, mutta toiminta on suunnattu erityisesti toimialoille, joissa Covid-19 on tuonut haasteita. Työpajasarjoihin osallistuminen on yritykselle maksutonta.

Liiketoiminnan kehittämisen työpajasarja on yrittäjille suunnattu ja sarja käynnistyy 20.1.2022!

  • Työpajasarjassa keskitytään kehittämään yritysten liiketoimintaa hyödyntäen monipuolisesti erilaisia työkaluja ja menetelmiä, kuten palvelumuotoilua, liiketoiminnan canvasia ja yrityksen taloudellisten tunnuslukujen analyysiä. Kukin yrittäjä muotoilee kehitystehtävänään liiketoimintaansa työpajasarjan aikana. Lisätietoa löydätte: https://verkko-projekti.fi/?page_id=235

Hybridityön johtamisen työpajasarja on sekä yrittäjille että yritysten henkilöstölle suunnattu ja sarja käynnistyy 7.12.2021!

  • Työpajasarjassa kehitetään ratkaisuja hybridin työn hallintaan johtamisen ja arjen työn sujuvuuden näkökulmista. Tavoitteena on tunnistaa yrityksen keskeiset hybridin työn kehittämiskohteet ja löytää työn muotoilun avulla konkreettisia keinoja parantaa työn sujuvuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Lisätietoa löydätte: https://verkko-projekti.fi/?page_id=352

Työhyvinvoinnin verkostot on suunnattu sekä yrittäjille että yritysten henkilökunnalle. Verkosto tarjoaa uutta virtaa jaksamiseen ja hyvinvointiin ja käynnistyy 14.12.2021!

  • Työhyvinvoinnin edistämisen interventioissa osallistuja saavat asiantuntijan ja ryhmän tukea työhyvinvoinnin parantamiseen. Toteutamme intervention vuoden kestävässä ryhmätoiminnassa, joka koostuu työpajoista ja omaehtoisesta hyvinvoinnin edistämisestä. Tarjolla on fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ryhmät sekä luentoja palautumisesta ja ravitsemuksesta. Lisätietoa löydätte: https://verkko-projekti.fi/?page_id=347