Paimion Kehitys logo

KT Tekno-hanke: Verkkokoulutusta mm. muovi- ja komposiittiteollisuuden muuttuviin tarpeisiin

Satakunnan Ammattikorkeakoulu on tammikuussa aloittamassa KT Tekno-hanketta, jonka yhtenä koulutusteemana on materiaalitekniikka. Koulutuksessa käydään läpi materiaalien ominaisuuksia, soveltuvuutta sekä sähköisten tietokantojen hyödyntämistä sekä testaus- ja laadunvalvontamenetelmiä.

Myös varsinais-suomalaiset yritykset ovat koulutukseen tervetulleita. Koulutus on maksutonta.

 • TAVOITE: Opiskelija osaa selittää muovien rakenteen ja ominaisuuksien väliset riippuvuudet ja tunnistaa eri muovien käyttökelpoisuuden erilaisissa teknillisissä sovelluksissa. Opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä materiaalipankkeja systemaattisessa materiaalivalinnassa sekä hän tunnistaa komposiittien käyttömahdollisuuksia. Opiskelija osaa kertoa muovien testaus- ja laadunvalvontamenetelmistä.
 • SISÄLTÖ: kemialliset sidokset – orgaanisen kemian perusteet – kiderakenne – muovien jaottelu – tärkeimpien muovien koostumus, ominaisuudet ja soveltuvuus erilaisissa teknillisissä sovelluksissa – systemaattisen materiaalivalinnan perusteet – sähköisten materiaalitekniikan tietokantojen (Granta EduPack) hyödyntäminen materiaalivalinnassa – muovikomposiitit – muovien testaus ja laadunvalvonta
 • KOHDERYHMÄ:
  • Koulutus on suunnattu
   • muovi- ja komposiittialalla työskenteleville ja alalle haluaville, jotka haluavat opiskella joustavasti töidensä ohella verkossa
   • työttömille tai työttömyysuhan alla oleville ja henkilöille, jotka haluavat parantaa työmarkkina-asemaansa kouluttamalla itseään.
  • Koulutus ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka ovat korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.
 • KESTO: 10.1.–31.3.2022
 • ILMOITTAUTUMINEN: Viimeistään 2.1.2022