Paimion Kehitys logo

Kaupunkilaisten osallistaminen yritysvaikutusten arviointiin Paimion kaupungin päätöksenteossa

Pilotti 2021-2022

Pilotissa tarjotaan kaikille kaupunkilaisille ja kaupungissa toimiville yrityksille mahdollisuutta tuoda julki poliittisten päätöksien yritysvaikutukset.

Kaupunkilaisten Osallistaminen Picture1

Periaatteet

  • Kommentit annetaan omalla nimellä
  • Kommentteja voi antaa kaikki paimiolaiset tai Paimiossa toimivat yritykset. Jos tarvitsee muistutuksen, niin ilmoittautuu postituslistalle tai voi seurata myös itsenäisesti esityslistoja ja kommentoida kaupungin kotisivulinkin kautta.
  • Kommentit voivat olla puolesta tai vastaan.
  • Mikäli kommentissa vastustetaan jotain, niin pitää antaa myös oma ehdotus asian hoitamiseksi. Muuten kommenttia ei kirjata raporttiin?
  • Kommentit toimivat poliittisien luottamushenkilöiden ja kaupungin organisaatiossa työskentelevien valmistelijoiden pohjamateriaalina. Ne eivät sido päätöksentekijöitä eivätkä valmistelijoita.
  • Tavoitteena on kerätä yritysvaikutuksiin liittyvä tieto mahdollisimman pienellä kustannuksella ja resurssilla. Eli nopeasti, helposti ja halvalla, mutta laadukkaasti.
Kaupunkilaisten Osallistaminen Picture2