Paimion kaupunki logo

Kustannustuen neljäs hakukierros käynnistyy 17. elokuuta

Yritykset voivat hakea 17.8.2021 alkaen kustannustukea maalis-toukokuulta. Kustannustukea voivat hakea kaikkien toimialojen yritykset. Eniten koronapandemiasta kärsineiden toimialojen yritykset voivat tehdä hakemuksen ilman lisäperusteluja.

Kustannustukea voivat saada yritykset, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 30 prosenttia. Yrityksen liikevaihtoa maalis-toukokuussa 2021 verrataan vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja palkkamenoihin.

Myös yksinyrittäjät voivat edelleen hakea kustannustukea. Tuki on vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät. Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa kuten edelliselläkin hakukierroksella.

Pahiten kärsineille toimialoille tukea ilman lisäperusteluja

Valtioneuvosto antoi 12.8.2021 asetuksen toimialoista, joiden yritykset voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joilla liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia. Yleisen taloustilanteen elpymisestä kertoo, että kriteerin täyttäviä toimialoja on nyt 221, kun ensimmäisellä hakukierroksella kesällä 2020 niitä oli 368.

Toimialalistalla voidaan paremmin huomioida mahdolliset muut syyt yrityksen liiketoiminnan laskemiseen. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kausivaihtelu tai liikevaihdon lasku muista kuin koronapandemiasta johtuvista syistä. Toimialalista perustuu Verohallinnon arvonlisäverotietoihin.

Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyihin toimialoihin, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronapandemian takia.

Yrityksille tietoa ehdoista ja hakuohjeet Valtiokonttorista

Valtiokonttori järjestää kustannustuen neljännen hakukierroksen 17.8.–30.9.2021. Yritykset hakevat tukea Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa.

Valtiokonttori järjestää 13.8.2021 kello 11 maksuttoman ja kaikille avoimen verkkotilaisuuden kustannustuen hakemisesta. Tilaisuudessa käydään läpi kustannustuen hakemista ja ehtoja.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 029 506 3732
toimialajohtaja Jyri Tapper, Valtiokonttori, p. 029 550 2950

Kustannustuen Neljas Hakukierros Kaynnistyy 17. Elokuuta

Toimialalista valtioneuvoston asetuksessa
Lisätietoa kustannustuen hakemisesta Valtiokonttorin verkkosivuillaLinkki toiselle sivustolle
TEM:n tiedote 29.6.2021: Kustannustuesta uusi hakukierros, nyt myös suurille yrityksille korvaus asiakastilojen sulkemisesta
Kysymyksiä ja vastauksia kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta
Valtioneuvoston asetus TEM/2021/120